Etika dan Kelestarian

Ruangan ini memuatkan perbincangan tentang Etika dan Kelestarian. Ia bertujuan membincangkan hal-hal berkaitan bagaimana manusia harus menjalani kehidupan secara beretika dan hidup secara lestari dengan alam sekitar, demi memastikan kelangsungan tamadun manusia dapat dibangunkan dan kelestarian alam dipertahankan.
Dalam pada itu, salah satu usaha menerapkan kefahaman dan penghayatan nilai etika dan lestari ini, kursus Etika dan Masyarakat Lestari telah ditawarkan di USM. Ia merupakan salah satu kursus teras yang baru diperkenalkan di PPIK, USM. Kursus ini ditawarkan kepada pelajar tahun satu yang mendaftar untuk semester I.
Sebagai penyelaras subjek ini, saya berharap agar para pelajar akan mendapat manfaat dari kursus ini untuk mereka memahami, mempratikkan dan menghayati nilai-nilai etika dan kelestarian yang diajarkan dalam subjek ini.
Image Detail
Seharusnya kesedaran dan penghayatan nilai etika dan hidup secara lestari ini dihayati semasa kehidupan mereka sekarang di kampus dan diteruskan sehinggalah mereka keluar menjalani kehidupan di tempat kerja atau dalam aktiviti kehidupan seharian mereka yang lain.
Anda boleh download “The Earth Charter” dari sini. Visit http://www.earthcharterinaction.org/content/pages/Read-the-Charter.html
Boleh download Earth Charter ini dalam versi Bahasa Malaysia, English atau bahasa-bahasa lain.
Image Detail
Sebagai usaha menolong pelajar memahami tentang etika dan masyarakat lestari saya sediakan nota ringkas di sini. Kebanyakkan bahan bacaan maklumat saya telah beri kepada pelajar sekalian sebelum ini termasuklah hard copy slide pengajaran  juga telah saya serahkan kepada pelajar dalam kuliah.
 
Image Detail
 
 
 
 
 
 
Maksud “etika”
Etika’ berasal dari istilah Yunani  kuno “ethos” (bentuk  tunggal) yang  mempunyai  beberapa  maksud.
Antaranya bermaksud : tempat  tinggal  yang  biasa, padang  rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap,  dan  cara  berfikir.
Taetha” jamak : bermaksud  adat  kebiasaan.
Perkataan  ini  membentuk istilah  ‘etika’.
Istilah  ‘etika’ digunakan oleh ahli  falsafah  Yunani, Aristotle  ( 384-322 SM )   dalam  menerangkan  falsafah  moralnya.
Etika bermaksud  “ilmu  tentang  apa  yang  dapat  dilakukan”  atau  “ilmu  tentang  adat  kebiasaan”
Dalam Bahasa  Melayu, istilah “ethos” banyak  digunakan. Contohnya  “ethos  kerja”, “ethos  profesion”  dan  sebagainya.
Istilah lain yang sering digunakan bagi menggantikan istilah ‘etika’  ialah  ‘moral’.
Moral berasal  bahasa  Latin  iaitu  “mos” dan ( jamak : mores ) yang bererti  kebiasaan  atau  adat.
Dalam hal ini, maka  etimologi  ‘etika’  didapati sama  dengan  etimologi  istilah  ‘moral’  kerana  kedua-duanya  berasal  daripada  kata  yang  bererti  adat  kebiasaan.
Maka ‘etika’  boleh diertikan sebagai “ilmu  pengetahuan  tentang  asas-asas  akhlak (moral).
Justeru itu, etika  digunakan  dalam  erti  nilai  dan  norma  moral  yang  menjadi  pegangan  seseorang  atau  sesuatu  kelompok  dalam  mengatur  tingkah  lakunya.
Contoh: etika  kaum  India, etika  agama  Buddha, etika masyarakat Melayu dan lain-lain
Ia bermaksud ‘sistem  nilai’ yang berfungsi  dalam  hidup  manusia,   individu  mahupun  pada  tahap  sosial dan masyarakat.
 
Selain itu, etika juga bererti  kumpulan  asas  atau  nilai  moral. Yang  dimaksudkan  di  sini  ialah  kod  etika.
Contoh:  kod  etika  di hospital  yang  disebut sebagai  ‘etika  hospital’ atau kod etika peguam. Di  sini  istilah etika  digunakan bagi menerangkan tentang kod  etika.
Seterusnya,  etika juga bermaksud  ilmu  tentang  perkara  yang  baik  atau  buruk. Etika dikatakan  menjadi  ilmu  jika  sesuatu amalan itu diterima dalam sesebuah masyarakat  (sebagai asas  dan  nilai  yang  dianggap  baik  dan  buruk ) tanpa  disedari sehingga menjadi  bahan  gambaran  bagi suatu  kajian  sistematik  dan  bermetod. Etika  dalam konteks ini  sama  pengertiannya  dengan  falsafah  moral.
 
Etika atau nilai  amat sinonim dengan nilai  akal  budi  sesuatu  bangsa. Sebagai contohnya, nilai dalam masyarakat Melayu dapat diperhatikan daripada nilai-nilai keislaman.
Masyarakat  Melayu  dahulu  sarat  dengan  kepelbagaian  nilai etika dan kesantunan pekerti.
Walau bagaimanapun, dalam era hidup moden dan globalisasi ini, masyarakat  Melayu  kini  mengalami tekanan  disebabkan penularan nilai  baru  dari  luar yang banyak mengabaikan susila dan etika hidup. Justeru itu, keadaan  masyarakat menjadi  rumit  apabila nilai  murni  semakin  pupus.
 
 
 
 
 
 
Dr Suhaila
 
 
 
————————————————————————————————
 
Tulisan di bawah tiada kaitan dengan nota kuliah ye 🙂
Kata slogan : Kepimpinan melalui Teladan.. 🙂 Jadi..
Antara usaha yang boleh kita lakukan untuk kelestarian ialah menanam pokok. Jadi inilah antara yang saya lakukan..

aila Sept 2011

Ini adalah antara ros yang tanam. Ada pelbagai warna di halaman rumah termasuklah ros kuning ini, ros merah, ros oren, ros putih dan ros merah jambu campur kuning air.. Memang harum kawasan sekitar bila bunga-bunga ros ini berkembangan di laman rumah. Ia boleh memberikan terapi minda dan ketenangan apabila kita berada di kawasan yang ditanam dengan bunga-bungaan begini.
Puisi Cinta
oleh :
Sheikh Jalaluddin al-Rumi
Cinta adalah kekuatan,
yang mampu mengubah duri jadi mawar,
mengubah cuka jadi anggur,
mengubah sedih jadi riang,
mengubah amarah jadi ramah,
mengubah musibah jadi muhibbah,
itulah cinta…

aila sept 2011

Cuba teka, apakah nama pokok ini? Ia merupakan sejenis tumbuhan herba yang sangat berkhasiat dan popular dalam kalangan masyarakat Melayu sehingga ia menjadi ibarat dalam seni pantun Melayu.. Inilah pokok selasih yang ada di halaman rumah. Baunya harum sekali. Tumbuhan ini adakalanya dijadikan bahan masakan atau sebagai ulaman.
Nasi lemak buah bidara
sayang selasih hamba lurutkan;
Buang emak buang saudara
kerana kekasih hamba turutkan
Tanam selasih di tengah padang
sudah bertangkai dihurung semut;
Kita kasih orang tak sayang
halai-balai tempurung hanyut
Limau purut lebat di pangkal
sayang selasih condong di uratnya;
Angin ribut dapat ditangkal
hati kasih apa ubatnya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *