Post Pertama untuk 2015

Aila@Penang Bridge

Sebuah Kajian PhD :

Pastikan dalam tesis anda ada semua perkara yang perlu untuk sebuah tesis seperti [definisi operational, theoretical framework, objektif kajian, metodologi kajian, skop kajian, analisis, kesimpulan].

Setelah melakukan penelitian terhadap kajian-kajian lepas, pastikan apakah kelompongan yang belum dikaji atau yang perlukan pengkajian.

Pastikan tesis anda telah menemui jawapan terhadap objektif kajian yang telah anda buat, menggunakan metodologi yang bersesuaian. Hujahan dan analisis dibuat kepada data yang dikumpul dan berdasarkan kepada kerangka teori yang telah dibuat dalam tesis.

Pastikan anda betul-betul telah faham dan menghadami semua maklumat yang anda tulis dalam tesis anda sebelum menghadiri sesi viva.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *